Szeretettel köszöntjük honlapunkon!
 

Plébániai hírek

Szent három nap liturgiája

2015. 03. 30. A SZENT HÁROM NAP alatt a belvárosban lévő ciszter - minorita - Szent Anna templomokban nem lesz szertartás. Kérjük, hogy mindenki a Bazilikába, az Érsek atya által vezetett liturgiára jöjjön.
Ezekben a napokban reggel nincs szentmise, de 8 órától az imádkozók számára a Bazilika nyitva lesz.

Nagycsütörtökön

  • de. 9 órakor Érsek atya az egyházmegye papságának jelenlétében OLAJSZENTELÉSI SZENTMISÉT végez.
  • este 6 órakor Jeremiás próféta siralmait imádkozzuk, majd a fél 7-kor kezdődő, az UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE végzett szentmise után virrasztás lesz.
Nagypénteken (amely egyben szigorú böjti nap)
  • du. 3 órakor a KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG imádságait egyházközségünk tagjai végzik. Ekkor kell elkezdeni az IRGALMASSÁG KILENCEDET is.
  • este 6 órakor Jeremiás próféta siralmait imádkozuk, amit fél 7-kor URUNK SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE követ.
Nagyszombaton
  • de. SZENTSÍR LÁTOGATÁS
  • este 8 órakor kezdődik a HÚSVÉT VIGÍLIA SZERTARTÁSA, ami a föltámadási körmenettel fejeződik be.

Hirdetések

2015. 03. 30. Nagyböjt 6. vasárnapjának hirdetései >>

Nagyböjt

2015. 02. 19. Hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjt. Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti nap, aminek a húsevéstől való tartózkodással ill. - a gyermekek és az idősek kivételével - a napi legfeljebb háromszori étkezéssel tudunk eleget tenni.
Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket, hogy bűnbánatunk jeleként Anyaszentegyházunk - nagyböjt péntekjein - a húsételektől való megtartóztatást kéri tőlünk. Isten iránti szeretetből örömmel hozzuk meg ezt az áldozatot.

Keresztút

2015. 02. 14. Nagyböjt péntekjein a Bazilikában este háromnegyed 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk.

Jegyeskurzus

2015. 03. 01. Nagyböjt szombatjain jegyeskurzusra hívjuk az ez évben a Bazilikában, és a Dobó téri Szent Antal templomban házasságot kötni szándékozó jegyespárokat.