Szeretettel köszöntjük honlapunkon!
 

Plébániai hírek

Nagyböjt

2015. 02. 19. Hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjt. Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti nap, aminek a húsevéstől való tartózkodással ill. - a gyermekek és az idősek kivételével - a napi legfeljebb háromszori étkezéssel tudunk eleget tenni.
Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket, hogy bűnbánatunk jeleként Anyaszentegyházunk - nagyböjt péntekjein - a húsételektől való megtartóztatást kéri tőlünk. Isten iránti szeretetből örömmel hozzuk meg ezt az áldozatot.

Keresztút

2015. 02. 14. Nagyböjt péntekjein a Bazilikában este háromnegyed 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk.

Jegyeskurzus

2015. 03. 01. Nagyböjt szombatjain jegyeskurzusra hívjuk az ez évben a Bazilikában, és a Dobó téri Szent Antal templomban házasságot kötni szándékozó jegyespárokat.
A harmadik találkozás a Bazilika Jézus Szíve kápolnájában március 7-én (szombaton) du. fél 4-kor lesz.

Hirdetések

2015. 02. 24. Nagyböjt 1. vasárnapjának hirdetései >>