Szeretettel köszöntjük honlapunkon!
 

Plébániai hírek

Hirdetések

2015. 11. 29. Advent I. vasárnapjának hirdetései >>

Roráte misék

2015. 11. 29. November 30. hétfőtől advent hétköznapjain reggel 6 órakor kezdődik a Szent István Rádió által is közvetített ún. RORÁTE szentmise, amelyben a kispapokkal együtt a reggeli dicséretet is imádkozzuk. A hajnali misén résztvevő iskolások, ministránsok utána közösen reggeliznek a plébánián. A reggeli második szentmise a Mária kápolnában továbbra is 8 órakor lesz.

Heti programok

szeretettel hívjuk a Kedves Testvéreket a Bazilikához kapcsolódó programjainkra:
- vasárnaponként az esti szentmise előtt a vesperás közös imádkozására,
- hétfőn az imacsoportok, lelkiségi mozgalmak összejöveteleire
- kedd esténként a szentségek vételére felkészítő katekumenátusra,
- szerdán esténként az esti szentmise előtt a „Teológia felnőtteknek” előadássorozatra, szentmise után pedig énekkari próbára,
- csütörtökönként este fél 6-tól szentségimádásra,
- pénteken este fél 6-tól ifjúsági énekkarra, 7 órától ifjúsági hittanra,
- szombaton elsőáldozási és bérmálkozási hittanra.

Hirdetés

2015. 04. 13. A Bazilika altemplomában ismét lehet urnafülkéket váltani.

A Dobó téri Szent Antal templomban - novemberben minden nap - ún. „gergelymisét” végzünk. Elhunyt szeretteink nevét az erre a célra felajánlott adományainkkal együtt egy borítékba téve a minorita templomba elvihetjük, vagy a Bazilika sekrestyéjében leadhatjuk, s az ott szereplőkért mutatjuk be 30 napon keresztül a szentmisét.

Szeptember 14-e, hétfőtől a Bazilika altemploma ismét zárva lesz, az új kulcsok önköltségi áron a sekrestyében vehetők át.