Hirdetések

ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP

(szeptember 17.)

   1./ Ma van 70 éve annak, hogy Mindszenty József bíboros hercegprímás Egerben hatalmas tömeg előtt -a Mária év programjaként- beszédet mondott, meghirdetve az 1 millió imádkozó magyar eszményét.

   2./ /Ma a FÁJDALMAS ANYA búcsú az éjfélig tartó virrasztás után reggel 8 órakor zsolozsmával majd a betegekért felajánlott szentmisével folytatódik. A de. 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét és körmenetet Veres András a győri egyházmegye püspöke, az MKPK elnöke vezeti. A búcsúi program du. kegytárgymegáldással és 3 órakor a kegyszobornál litániával zárul.

   3./ Az Érsekkertben szeptember 23-án, szombaton de. 10 órától a 212. sz. Bornemissza Gergely Cserkészcsapat színes programokkal tagtoborzást tart, hogy az érdeklődők többet is megtudhassanak e keresztény szellemiségű, önkéntes, ifjúságnevelő mozgalomról, és csatlakozhassanak is hozzá.

   4./ Az Eucharisztikus Kongresszusra is készülve szeretnénk megalakítani a Bazilikába járó gyermekek énekkarát. Ezért biztatjuk azokat a 9-16 év közötti gyermekeket, akik szívesen részt vennének Isten dicséretére ebben a nagyon szép feladatban, hogy jelentkezzenek a sekrestyében. Az énekkart Szabó József Béla atya fogja vezetni.

   5./ A Bazilika Szent Mihály búcsúja előtti szombaton (szept. 30-án) az idén: • az egyházközségi napot a Szent Imre Katolikus Iskola Kossuth utcai (volt angolkisasszonyok) épületében tartjuk meg, ahol lesz: szabadtéri főzés és gyermekprogram, „kínáljuk meg egymást azzal, amit sütöttünk-főztünk” vendéglátás, a plébániai közösségek életével való ismerkedés, valamint sok hasznos információ. A de. 9-től du. 3 óráig tartó programra szeretettel várunk mindenkit! • Este pedig hagyományteremtő szándékkal rendezzük meg a jubiláns házaspárok találkozóját. Az esti szentmisére és az azt követő agapéra szeretettel hívjuk és várjuk egyházközségünknek azokat a házaspárjait, akik 5, 10, 15, 20 (….) 65, 70, éve kötöttek szentségi házasságot. Kérjük a jubiláló házaspárokat, hogy részvételi szándékukat a sekrestyében vagy a plébánián mielőbb jelezzék.

   6./ Továbbra is kérjük a nem egyházi iskolába járó elsőáldozásra és bérmálkozásra készülőket, hogy szeptember 30-ig iratkozzanak be a templomi felkészítő hittanra, amely (október 14-től) szombatonként az elsőáldozóknak 9, a bérmálkozóknak 10 órakor lesz a Jézus Szíve kápolnában.
A felnőtteknek (szerda esténként) a keresztségre, bérmálásra áldozásra felkészítő ún. katekumenátus október 11-én kezdődik.

   7./ Tartós a házasságod? címmel - az érsekség és a jezsuita alapítású Chemin Neuf Közösség szervezésében - október 14-én du. 3 órától vasárnap du. 3 óráig a Szent János Lelkigyakorlatos Házban (házaspároknak) lelki hétvége lesz, amelyről bővebb információt a hirdetőtáblán olvashatunk.