Hirdetések

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

(február 18.)

   1./ Akik HAMVAZÓSZERDÁN nem tudtak hamvazkodni, azok számára a szentmise után lesz hamvazás.

   2./ A Jézus Szíve kápolnában kedden du. 5 órakor a Verbita Imaközösség imaórája, szerdán du. fél 6-kor a teológia felnőtteknek előadás, este 7 órától pedig énekkari próba lesz, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

   3./ Csütörtökön (Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén) a szentmisék végén a pápai himnusz éneklésével Szentatyánkért, Ferenc pápáért fohászkodunk, aki már 5. éve végzi péteri szolgálatát.

   4./ Pénteken az este háromnegyed 6-kor kezdődő keresztúti ájtatosság imádságait ezen a héten a Szent Mónika és a Verbita imakör tagjai végzik.

   5./ Erre a febr. 23-i pénteki napra Ferenc pápa a világ békéjéért böjti és imanapot hirdetett, amely imádságba mi az esti szentmise után Szent II. János Pál pápának a békéért fogalmazott imádságával fogunk belekapcsolódni.

   6./ A nagyböjt péntekjein teljes búcsút nyerhet az, aki a szentáldozás után a feszület előtt áhítattal elimádkozza az: Íme, jóságos Jézusom kezdetű imádságot, amelyet megtalálhatunk a Bazilikában lévő feszületek előtti térdeplőkön és az újságos asztalon is.

   7./ Szombaton a Szent Imre Katolikus Általános Iskola a leendő elsősöknek és szüleiknek nyílt napot rendez, ahová minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak!

   8./ A héten elkezdődött a jegyeskurzus az ez évben a Bazilikában házasságot kötni szándékozó jegyespárok számára. A második találkozás a bazilika Jézus Szíve kápolnájában szombaton (febr.24-én) du. fél 4-kor lesz.

   9./ A következő vasárnap a persely-adományainkkal a katolikus iskolákat fogjuk támogatni.